Aan de slag met ScanToPDF

U kunt ScanToPDF installeren in de evaluatiemodus via de downloadkoppelingen die op veel van onze webpagina’s te vinden zijn. De PDF-bestanden die in de evaluatiemodus worden gemaakt, worden voorzien van een watermerk (klik hier voor een voorbeeld). U kunt het watermerk verwijderen door activeringssleutels aan te schaffen via de relevante webpagina’s. Nadat de activeringssleutels zijn toegepast (klik hier voor meer informatie), hebben de PDF-bestanden geen watermerk meer.

Aan de hand van deze basisinstructies kunt u de software met uw scanner gebruiken en pagina’s gaan scannen.

1. Installeer de TWAIN-stuurprogrammasoftware die u bij de scanner hebt ontvangen.
2. Sluit de scanner aan op uw pc en zet de scanner aan.
3. Start ScanToPDF.
4. Klik op het menu Bestand.
5. Klik op Selecteer scanapparaat.
6. Klik op Selecteer TWAIN-bron.
7. Het venster Bron selecteren wordt nu weergegeven, met daarin een lijst met TWAIN-bronnen (scanners).
8. Selecteer uw scanner in de lijst door hier één keer op te klikken zodat de scanner is gemarkeerd, en klik vervolgens op Selecteren.
9. Klik op het pictogram Scannen op de werkbalk, het scannen wordt nu gestart.

Als het scannen niet wordt gestart

1. Is er een scanner op uw pc aangesloten en is de scanner ingeschakeld?
2. Zijn de software en stuurprogramma's voor de scanner goed geïnstalleerd?
3. Kunt u scannen met andere programma’s die TWAIN gebruiken? U kunt een TWAIN-analyseprogramma downloaden op http://www.dosadi.com/twister.htm
/** * Function that tracks a click on an outbound link in Analytics. * This function takes a valid URL string as an argument, and uses that URL string * as the event label. Setting the transport method to 'beacon' lets the hit be sent * using 'navigator.sendBeacon' in browser that support it. */ var trackOutboundLink = function(url) { ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, { 'transport': 'beacon', 'hitCallback': function(){document.location = url;} }); }